ม33เรารักกัน ยืนยันตัวตนวันนี้ รับเงินรวดเดียว 4,000 บาท

ม33เรารักกัน ยืนยันตัวตนวันนี้ รับเงินรวดเดียว 4,000 บาท

จากกรณี ครม.มีมติเห็นชอบโครงการ ม33เรารักกัน เยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 เป็นวงเงิน 4,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” โดยวันนี้ 12 เม.ย. 64 จะโอนเงิน 1,000 บาท เป็นงวดสุดท้าย

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 64 สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการคัดกรองได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com หากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ ให้ไปยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันนี้ 12 เม.ย. – 31 เม.ย. โดยจะได้เงินแบบโอนรวดเดียว 4,000 บาท สามารถใช้จ่ายร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันสิ้นสุดโครงการ 31 พ.ค. 64