อัพเดทล่าสุด เช็กรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ไม่เสียเงิน

อัพเดทล่าสุด เช็กรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ไม่เสียเงิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยเคสคลัสเตอร์สถานบันเทิงได้มีการระบาดในหลายจังหวัดในขณะนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากไปทั่วทุกวงการ ทาง ศบค. ชุดเล็กจึงได้มีการประกาศให้ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) โดยผู้ที่เข้าข่ายเกณฑ์ตรวจโควิด-19 ได้ฟรี โดยทางรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองให้กับทุกคนในไทยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ หรือมีอาการ ประวัติ ดังนี้

 1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ
 • เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
 • ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
 • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อ
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื่อ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์)
 1. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด 19
  -มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป
  -มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก
 2. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ใกล้ชิดกับผู้สงสัยโควิด 19
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์
 • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

หากไม่มีอาการ แต่มีประวัติเสี่ยง

 • ให้กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ หรือหากอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเดินทางไปยังจุดที่มีการระบาด ให้ติดตามประกาศจากทางการ ซึ่งอาจจะให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี แม้ยังไม่มีอาการ

หากมีอาการ แต่ไม่มีประวัติเสี่ยง

 • อาจป่วยด้วยโรคหวัด หรือโรคอื่น ให้รักษาตามอาการ แต่ถ้าผ่านไป 48 ชั่วโมงแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์

หากมีอาการป่วย และมีประวัติเสี่ยง

 • เข้าเกณฑ์ตรวจโควิด-19 สามารถเข้าตรวจในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) ไม่ว่าจะได้ผลบวกหรือผลลบ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์อีกครั้ง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด สปสช.จะรับผิดชอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1330 แต่หากไม่มีความเชื่อมโยง แต่ต้องการเข้ารับการตรวจ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับรายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถเดินทางไปตรวจ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่งฟรีมีดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 43 แห่ง

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)

-ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันบำราศนราดูร
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลบางกรวย
 • กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
 • ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลกลาง
 • สถาบันโรคทรวงอก
 • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • สถาบันราชประชาสมาสัย

เอกชน 63 แห่ง

 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
 • หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
 • โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
 • ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์
 • โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • โรงพยาบาลนนทเวช
 • บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 • องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization

for Migration, IOM)

 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
 • บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
 • โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
 • บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 • โรงพยาบาลเสรีรักษ์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท
 • บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
 • โรงพยาบาลสินแพทย์
 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
 • บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
 • โรงพยาบาลนครธน
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลมหาชัย
 • โรงพยาบาลบางนา 5
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลเอกชัย
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 • โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
 • บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
 • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 • โรงพยาบาลเอเชีย
 • บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • โรงพยาบาลหัวเฉียว
 • บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)
 • โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

ต่างจังหวัด 169 แห่ง ได้แก่ ภาครัฐ 133 แห่ง

 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง
 • โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
 • โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน
 • โรงพยาบาลแพร่ แพร่
 • โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลน่าน
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
 • โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
 • โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
 • หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) กำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
 • โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
 • โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
 • โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
 • โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
 • หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง
 • โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
 • โรงพยาบาลตราด ตราด
 • โรงพยาบาลระยอง ระยอง
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 • โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
 • โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
 • โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ
 • โรงพยาบาลนครพนม นครพนม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
 • โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
 • โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
 • โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
 • โรงพยาบาลเลย เลย
 • โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
 • โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
 • โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
 • หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
 • โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
 • โรงพยาบาลสตูล สตูล
 • โรงพยาบาลตรัง ตรัง
 • โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
 • โรงพยาบาลยะลา ยะลา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
 • โรงพยาบาลพังงา พังงา
 • โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
 • โรงพยาบาลระนอง ระนอง
 • โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
 • โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
 • โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก
 • โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี
 • โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง
 • โรงพยาบาลพบพระ ตาก
 • โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลนครนายก นครนายก

เอกชน 36 แห่ง

 • บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
 • เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี
 • เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง
 • เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา
 • บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
 • โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา
 • โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก
 • องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก
 • โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง
 • โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 • โรงพยาบาลทักษิณ
 • โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม
 • เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่
 • ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 • ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี
 • โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
 • โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
 • เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขานครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ยังมีสถานประกอบการที่สามารถเข้าตรวจแบบDrive Thru แบบมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 5,000 บาท
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 3,800 บาท
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 3,000 บาท – โรงพยาบาล เทพารักษ์ 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 3,990 บาท (รับตรวจเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น)
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท 5,500 บาท
 • โรงพยาบาลมหาชัย2 4,500 บาท